Checkweighers – automatske dinamičke kontrolne vage obezbeđuju 100% kontrolu kvaliteta, sigurnost i tačnost u radu.

Standardni ili vrhunski prilagođeni dinamički kontrolni sistemi su dizajnirani tako da odgovore svakom specifičnom zahtevu kupca i obezbede usaglašenost sa važećim standardima kvaliteta i proizvodnih regulativa.

Obezbeđuju proveru težina veoma brzih linija sa protokom do 600 komada u minuti sa težinama do 200 g pa do provere teških proizvoda do 120 kg na sproim linijama (do 80 kom/min).