Doziranje granulata

Jedan od ključnih faktora, koji utiču na krajnji kvalitet izolacije svakog kabla, jeste precizno i pouzdano doziranje materijala. U želji da naši kupci imaju najviši mogući kvalitet svojih prizvoda, preduzeće Trim d.o.o. u svojoj ponudi ima najsavremenije sisteme za doziranje kompanije Plasticolor. Modularni sistemi Plasticolora imaju četiri dimenzije dozatora sa performansama od 70g/h do 3.500 kg/h, pri čemu dozatori mogu biti korišćeni kao posebne jedinice za doziranje ili kao delovi dozirajućih sistema i stanica za mešanje i volumetrijskih ili gravimetrijskih sistema za doziranje. Standardni sistemi za doziranje sadrže od 2 do 8 Plasticolor dozirnh jedinica, ali po zahtevu kupaca mogu biti konstruisani i proizvedeni sistemi i sa više od 8 dozirnih jedinica.

Specijalno dizajnirani mikseri omogućavaju ravnomerno i ujednačeno mešanje boje sa glavnim materijalom, što obezbeđuje konstantnost boje i veoma visok kvalitet i homogenost izolacije. Zahvaljujući najsavremenijim elektronskim sistemima kontrole, serije PDC i PPM, vrši se precizna kontrola doziranja materijala, obezbeđen je najviši nivo tačnosti i preciznosti doziranja ( približno +/- 0,5% i bolje), kao i potpuna sinhronizacija sistema za doziranje sa ekstruzionom linijom.

Dozirne jedinice Plasticolor dizajnirane su za doziranje najrazličitijih materijala (granulata i nelepljivih materijala poput masterbečeva, recikliranih materijala, neprerađivanih materijala sa originalnim sastojcima i suvih PVC mešavina), kao i za doziranje zrna, pahulja, plastičnih pudera, aglomerata i sl. Sve to primenu Plasticolor dozatora ne ograničava samo na područje kablovske industrije, već je njihova primena izuzetno efikasna i u oblasti prehrambene industrije, industrije stočne hrane, hemijskoj industriji, kao i u oblasti zaštite životne sredine.