Zavarivanje

Trim d.o.o. je generalni zastupnik nemačke kompanije „AUGUST STRECKER GmbH & Co. KG koja je duže 85 godina prisutna u oblasti kablovske industrije kao jedan od svetskih lidera u proizvodnji uređaja i opreme za čeono zavarivanje žica (butt welding machines). Strecker uređaji se mogu koristiti za zavarivanje najrazličitijih materijala, kao što su bakar, mesing, aluminijum, čelik, titanijum, inox i ostalih materijala na zahtev kupca, kao i oblika – žica prečnika od 0,04mm pa do 60mm, užad i ravni profili poprečnog preseka od 0,08mm² pa do 2.800mm², bakarne cevi, trake, prstenovi i sl.

U zavisnosti od tehnologije zavarivanja i karakteristika postupka zavarivanja u ponudi su dve vrste uređaja:

  • Uređaji za čeono elektrootporno zavarivanje i
  • Uređaji za hladno zavarivanje primenom pritiska (bez električne struje ili nekog fluksa).

Takođe, u skladu sa karakteristikama proizvodnog procesa i za potrebe zavarivanja žica manjeg prečnika u ponudi je i oprema za ručno zavarivanje.

Kada su u pitanju tehnološki najzahtevniji procesi, gde se za smanjenje rizika od prekida žice zahteva precizna kontrola parametara zavarivanja žice, u ponudi su mašine sa ugrađenim softverom nove generacije (V serija kontrolera) koji omogućava da se proces zavarivanja i svi vitalni parametri (žarenje, naknadno žarenje, jačina struje i napona) prate u realnom vremenu. Zahvaljujući ovim kontrolerima uticaj ljudskog faktora na postupak zavarivanja je sveden na minimum, a samim tim i mogućnost greške.

Za kvalitet finalnog proizvoda, ali i kako bi se maksimalno ubrzao proizvodni proces i da ne bi dolazilo do nepredviđenih zastoja u procesu proizvodnje od velikog značaja je prekidna čvrstoća vara i da mesto na kome se nalazi var bude na adekvatan način obrađeno. Zbog toga Strecker oprema za zavarivanje obezbeđuje prekidnu čvrstoću vara do 100% i ima i opciju automatske obrade mesta vara nakon završenog postupka zavarivanja.

Ovakve performanse uređaja ključni su razlog zašto njihova primena nije ograničena samo na kablovsku industriju već ih karakteriše široka primena i u ostalim industrijama – automobilska industrija, proizvodnja pneumatika, građevinska industrija (proizvodnja armaturnih mreža i zavarivanje čeličnih žica za prednapregnuti beton) i mnoge druge.