Talkiranje

Oprema za elektrostatičko i pneumatsko nanošenje praškastih materijala (prah i puder), nemačke kompanije Rolf Schlicht omogućava korišćenje širokog spektra materijala (talka, grafita, stearata, bubrećeg praha, organskog pudera, obojenog praha itd.) u proizvodnji kablova, provodnika, cevi, creva, profila i traka za primenu u kablovskoj industriji, industriji gume i plastike.

Talkirači kompanije Rolf Schlicht su u mogućnosti da odgovore najrazličitijim zahtevima proizvodnog procesa. Mogu da nanose prah na kablove prečnika do 200 mm i trake (profile) širine do 200 mm, imaju kontrolu protoka praha kao i mikro – fino doziranje. Zahvaljujući uređajima sa 4 pištolja za prah ili 4 pneumatske brizgaljke imaju veliku proizvodnu brzinu do 2000 m/min. Sve ovo doprinosi značajnom smanjenju gubitaka električne energije, potpuno čistoj radnoj sredini, manjem habanju delova i samim tim nižim troškovima održavanja i servisiranja.

Nanošenje praha je kontrolisano tako da je omogućena njegova ravnomerna distribuciju po površini kabla, automatsko podešavanje količine praha i njegovog toka u zavisnosti od brzine linije a na taj način i jačina adhezije praha na proizvodu.