Kontrola proizvoda

SAFELINE metal detektori u prehrambenoj industriji mogu da vrše inspekciju proizvoda svih oblika od rasutih neupakovanih proizvoda, praškastih i proizvoda u granulama, tečnih i želatiranih proizvoda, do upakovanih proizvoda u transportnim pakovanjima. X ray detektori omogućavaju veliku preciznost u otkrivanju kontaminata kao što su metali, staklo, kamen, plastika veće gustine i drugo. Automatske kontrolne vage se koriste za potpuno automatsko kontrolno merenje radi podrške serijskog procesa, kao i za proveru kranjeg proizvoda.

Detekcija stranih tela u proizvodima

Automatska kontrola mase proizvoda