U skladu sa svojim trajnim opredeljenjem i postavljenim ciljevima, Trim na našem tržištu zastupa vodeće svetske proizvođače industrijske opreme. Trim sa ovim kompanijama ostvaruje sveobuhvatnu komercijalno-tehničku saradnju u cilju pružanja pune podrške sadašnjim i budućim korisnicima.

otkup automobila asena
tehnogama
AB-MEDICAL-POLIKLINIKA