Print & Apply sistemi

Sistemi za automatsko štampanje i nanošenje poslednje štampane samolepljive etikete na kutijama ili paletama su sistemi koji ispunjavaju industrijske zahteve sledljivosti u automatskom obeležavanju nanošenjem etiketa.