Trim d.o.o. je vodeća kompanija u Srbiji u oblasti industrijskog obeležavanja proizvoda u procesu proizvodnje, inspekcije (kontrole) proizvoda i opreme za kablovsku industriju.Već 28 godina se uspešno bavimo razvojem, prodajom i servisiranjem:

 1. Uređaja za obeležavanje proizvoda i pakovanja u industriji:
 • Industrijski inkjet štampači
 • Industrijski laseri za štampanje, graviranje i sečenje
 • Termal inkjet štampači (TIJ)
 • Termal transfer overprinteri (TTO) – poznatiji kao folijski štampači
 • Termal transfer štampači samolepljivih nalepnica – barkod štampači
 • Etiketirke – automatske glave za etiketiranje
 • Sistemi za štampanje i nanošenje nalepnica – Print&Apply uređaji
 • Samolepljive nalepnice, tekstilne trake i štamparske trake (riboni) za štampanje sa termal transfer štampačima.
 1. Uređaja za kontrolu proizvoda na prisustvo kontaminanata u procesu proizvodnje, kao i kontrolu mase proizvoda:
 • Industrijski metal detektori
 • Industrijski X-ray uređaji
 • Automatske kontrolne vage (checkweigher)
 1. Uređaja i mašina za elektro i mašinsku industriju i proizvodnju kablova i cevi.

Pored toga, možemo ponuditi i transportne sisteme – Trakasti transporteri – konvejeri (pravi, kružni i vibracioni) i sistemi za traverzno vođenje glave štampača za obeležavanje proizvoda u više redova.

U svom radu Trim se vodi principom pune profesionalnosti i stručnosti, a zahvaljujući do sada stečenom iskustvu, na tržištu nastupa kao organizacija koja u stalnoj saradnji sa postojećim i novim korisnicima doprinosi njihovom daljem uspešnom radu i razvoju.

Trim je uspostavio, primenjuje i sertifikovao integrisani sistem menadžmenta u saglasnosti sa standardima:

SRPS ISO 9001:2015, sistemi menadžmenta kvalitetom
SRPS ISO 45001:2018, sistemi menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu
SRPS ISO 14001:2015, sistemi menadžmenta životnom sredinom
SRPS EN ISO 22301:2020, sistemi menadžmenta kontinuitetom poslovanja
IQNet SR 10:2015,sistemi upravljanja društvenom odgovornošću

Sedište Trima je u Jagodini, ul. Ribarska 83, a naš Regionalni centar nalazi se u Beogradu, ul. Vojvode Baćevića 1.