Použavanje

Visoka preciznost, brzina, fleksibilnost, prilagodljivost

Preduzeće Trim d.o.o. nudi Vam mogućnost, da u neposrednom kontaktu sa stručnjacima iz kompanije Niehoff ukomponujete kompletne linije za použavanje, koje će, uz izbor adekvatnih, ostalih komponenti sistema, obezbediti optimalnu strukturu i najpotpuniju iskorišćenost Vaših proizvodnih kapaciteta. Sofisticirani sistemi kontrole garantuju da će Vam Niehoff mašine za použavanje i usnopljavanje obezbediti proizvodnju najkvalitetnijih proizvoda sa najvećim mogućim brzinama i izuzetnom preciznošću.