Home/Blog
Blog2020-06-21T17:54:21+02:00
505, 2019

Koju tehnologiju izabrati za obeležavanje kutija i kartonskih pakovanja?

5 maja, 2019|Tags: , , , , , |

Da bi neki proizvod krenuo na put od proizvodne linije do potrošača, uobičajeno je da bude zapakovan u sekundarnu (zbirnu) ili tercijarnu (transportnu) ambalažu, kao što su kartonska pakovanja ili kutije. Upravljanje informacijama o sadržaju [...]

Go to Top