Folijski (TTO) štampači

Ovi uređaji se koriste za štampanje promenljivih podataka na fleksibilnim pakovanjima poput folija i kesa koje se pune na horizontalnim i vertikalnim pakericama.

Njima se najčešće obeležavaju pekarski proizvodi, zamrznuta hrana, suvo voće, kafa, grickalice i sl. Ispis ovih štampača obuhvata polje štampe određene dimenzije, a pišu u kontaktu sa površinom. Ispis je visoke rezolucije tako da deluje i kao predštampa. Za rad koriste ribon trake različitih vrsta i boja.

Kompletna linija Videojet folijskih (TTO) štampača dizajnirana je tako da njihovo korišćenje bude jednostavno, brzo i praktično bez greške. U polju štampe mogu se ispisivati bar-kod, logotip, nutritivne tabele, datum, rok trajanja, broj lota, realno vreme, kontrolni broj, naziv uvoznika ili distributera i drugi bitni podaci koje podrazumevaju HACCP i drugi standardi. Biranje odgovarajućeg modela zavisiće od toga koji model pakerice imate, da li se folija kreće koračno ili kontinualno, šta želite da pišete u polju štampe i sl. Rukovanje i kreiranje poruka je lako i prilagođeno korisniku.

Videojet folijski štampači ne kidaju ribon jer imaju patentirani bidirekcioni pogon ribona. Razmak između dve štampe je svega 0.5 mm. Prednosti se ogledaju u više modova uštede, brzoj zameni ribona, rasterskoj štampi, USB-u i opciji za mrežno povezivanje, upravljanju sa udaljenog mesta, statistici i analizi rada štampača i brojnim drugim opcijama.