Folijski štampači (TTO)

Folijski štampači (termal transfer overprinteri – TTO) koriste se za štampanje promenljivih podataka na različitim tipovima fleksibilne ambalaže za pakovanje (folije, kese, etikete).

Ovom vrstom štampača se najčešće obeležavaju konditorski i pekarski proizvodi, zamrznuta hrana, suvo voće, kafa, grickalice i sl. Ispis ovih štampača obuhvata polje štampe određene dimenzije, a pišu u kontaktu sa površinom. Ispis je visoke rezolucije od 200dpi do 300 dpi (u zavisnosti od tipa štampača) tako da odštampana poruka deluje i kao predštampa. TTO štampači koriste ribon (štamparsku foliju) različitih vrsta i boja. Najšira je primena crnih i belih štamparskih traka. U ponudi su i ribon trake za štampanje sa unutrašnje strane folije odobrene i zdravstveno ispravne za direktan kontakt sa hranom.

Videojet u ponudi ima različite modele folijskih štampača koji mogu da zadovolje različite potrebe korisnika za obeležavanjem proizvoda. Svaki od štampača može da radi i u koračnom (kada folija stoji prilikom štampe) i u kontinualnom modu (kada se folija kreće). Izbor pravog tipa štampača prvenstveno zavisi od veličine polja štampe, broja pakovanja u minuti i brzini kretanja folije prilikom štampe za rad u kontinualnom modu.

Proizvođači opreme (OEM)

Zbog svoje pouzdanosti i jednostavnosti instalacije i rada, za mnoge proizvođače opreme (OEM) predstavljaju idealno rešenje za prvu ugradnju u pakerice koje proizvode. Trim d.o.o. sa proizvođačima opreme ostvaruje sveobuhvatnu saradnju, počev od isporuke opreme, izrade nosača prema zahtevu pakerice pa do obuke radnika koji naknadno mogu uz pakericu da vrše puštanje u rad i obuku za rukovanje Videojet TTO  štampačima.

Folijskim štampačima iz Trim-ove ponude moguće je upravljanje i preko kontrolnog panela pakerice (HMI pakerice) putem internet pretraživača, što takođe predstavlja veoma efektno rešenje integracije ove vrste štampača sa sistemima za pakovanje.

Prednosti Videojet folijskih štampača

Kompletna linija Videojet TTO štampača dizajnirana je tako da njihovo korišćenje bude jednostavno, brzo i praktično bez greške. U polju štampe mogu se ispisivati barkodovi, logo oznake, nutritivne tabele, datum, rok trajanja, broj lota, realno vreme, kontrolni broj, naziv uvoznika ili distributera, celokupne uvozne i izvozne deklaracije, i drugi bitni podaci koje podrazumevaju HACCP i drugi standardi. Mogućnost štampanje kodova iz baze (lutrijski kodovi) je standardni deo svakog softverskog paketa koji se isporučuje uz štampač.

Cela nova linija Videojet TTO je dizajnirana za rad bez potrebe za spoljašnjim napajanjem vazduhom što olakšava instalaciju, održavanje i isključuje zavisnost rada štampača od većeg broja spoljašnjih uticaja.

Videojet folijski štampači ne kidaju ribon jer imaju patentirani bidirekcioni pogon ribona. Razmak između dve štampe je svega 0.5 mm. Prednosti ovih štampača se ogledaju u više načina uštede, brzoj zameni ribona, rasterskoj štampi, mogućnosti mrežnog povezivanja i umrežavanja, upravljanju sa udaljenog mesta, statistici i analizi rada štampača i brojnim drugim opcijama.