Mašine za opletanje (Rotary Braiding Machine)

U našoj ponudi su najkvalitetnije mašine za opletanje, kompanije Niehoff, sa 12, 16 i 24 kalema (bobina). Ove mašine mogu koristiti okrugle i trakaste žice  izrađene od bakra sa prevlakom ili bez nje, aluminijuma, nerđajućeg čelika, kao i prediva i vlakana od plastike. U kombinaciji sa uređajima za namotavanje bobina, Niehoff mašine za opletanje obezbeđuju potpuno zaokruživanje proizvodnog procesa od žice do opletenog kabla.

Pletarice serije BMV su pogodne za proizvodnju data kablova, kontrolnih i koaksijalnih kablova. Idealne su za proizvodnju automobilskih hibridnih kablova koji zahtevaju postavljanje filma pre i posle opletanja, a takođe imaju veliku efikasnost u proizvodnji mehanički ojačanih cevi.

Među karakteristikama Niehoff mašina, koje uključuju četiri vertikalna modela sa 12, 16 ili 24 bobina, nalazi se i elektronska kontrola brzine linije i koraka opletanja, kao i automatski sistem za podmazivanje. Počev od odmotavanja kabla koji se opleta, preko pojedinačnih žica i snopova pa do postupka namotavanja opletenog kabla “sistem osiguranja kvaliteta” kontroliše sve korake procesa u mašini. Sistem detekcije praznih bobina zaustavlja mašinu automatski pre nego što se bobina potpuno isprazni. Na taj način se otpad kao i količina žice koja ostaje na bobini svode na minimum.

Pomoću sistema za nadgledanje, pletarice serije BMV mogu duži vremenski period da rade bez nadzora i bez čestih intervencija operatera. Jedan od primera je kontrola temperature klizača, koja je veoma važna u procesima proizvodnje koje karakterišu velike brzine. Sistem kontrole zategnutosti žica meri stepen zategnutosti žice na svakom kalemu pomoću integrisanih mernih uređaja na danseru i te podatke prosleđuje kontrolnom panelu pletarice gde sе vrši vizuelizacija zatezanja svakog kalema. Operater na displeju može pratiti prosečne i ekstremne vrednosti i može brzo reagovati ukoliko je potrebno izvršiti neophodne korekcije kako bi kvalitet opleta bio najviši mogući.

Mašine za opletanje mogu biti opremljene integrisanim uređajem za nanošenje trake tako da je opletanje i naknadno nanošenje trake moguće obaviti u jednom koraku. Prednosti ovog sistema se ogledaju u uštedi prostora, eliminisanju potrebe za premotavanjem kabla, samim tim i povećanje produktivnosti i kvaliteta proizvoda.