Mehanička ispitivanja

Trim d.o.o. je regionalni predstavnik kompanije Easydur koja se od 1985. godine bavi proizvodnjom opreme za sve vrste mehaničkih ispitivanja (mechanical tests), namenjene kablovskoj industriji, industriji plastike i cevi, metalurgiji, proizvodnji komponenti i podsklopova šinskih vozila i automobilskoj industriji.

Sva ispitna oprema se u potpunosti proizvodi u Italiji, kako mehanički delovi tako i merne ćelije i softver. To je i ključna prednost Easydur opreme koja se ogleda u kratkim rokovima isporuke i visokoj fleksibilnosti, jer je sve uređaje moguće prilagoditi individualnim potrebama korisnika. Moguće je proizvesti i specifične uređaje za nestandardna testiranja u skladu sa zahtevima korisnika i samim tim rešiti bilo koji problem kontrole kvaliteta proizvoda.

Zahvaljujući saradnji sa naučno istraživačkim centrima i univerzitetima Easydur se posebno specijalizovao za izradu univerzalnih uređaja za testiranje zatezne čvrstoće – kidalice (tensile testing machines), kompresije (compression), savitljivosti (bending tests), elastičnosti i elongacije (elongation tests), uređaja za ispitivanje tvrdoće (hardness testers) sa integrisanom kamerom visoke rezolucije, Šarpijevog klatna i specijalnih vizuelnih uređaja (profilnih projektora) za analizu profila i opruga.

Poslednjih godina poseban akcenat je stavljen na razvoj uređaja za dinamička ispitivanja ultra visokih frekvencija uz povećanje performansi uz istovremenu maksimalnu uštedu energije i troškova. U tom smislu sve češća je primena video ekstenziometara (extensiometer) umesto manuelnih, jer obezbeđuju veću preciznost. Eliminisan je efekat proklizavanja uzoraka, ne postoji mogućnost kontakta izmešu uređaja i uzorka i smanjena je opasnost od oštećenja uređaja prilikom pucanja uzoraka.

Svi uređaji za mehanička ispitivanja su proizvedeni u skladu sa zahtevima 4.0 industrijske revolucije omogućavajući korisnicima primenu politike “0 Defects” u proizvodnom procesu, odnosno obezbeđuju 100% kontrolu proizvodnje i mogu se integrisati u nove ili postojeće proizvodne linije.

U zavisnosti od oblasti primene, kompletan program Easydur ispitne opreme je podeljen u tri segmenta: Ispitna oprema namenjena metalurškom sektoru; Uređaji za testiranje opruga; Oprema za testiranje komponenti šinskih vozila.