Investiranjem u postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda pokazuje se visok nivo ekološke svesti kompanija, a u isto vreme predstavlja ispunjavanje zakonom propisanih obaveza i rok za postizanje graničnih vrednosti je najkasnije do 31.decembra 2025. godine. Glavni izazov jeste projektovanje i izgradnja pouzdanog sistema prilagođenog specifičnim potrebama i budžetu kompanije, kao i stručna podrška u periodu eksploatacije.

Otpadne vode su sve vode koje nakon upotrebe postaju hemijski ili biološki izmenjene i zagađene. Otpadne vode sadrže u sebi hemijske i/ili biološke zagađivače i nastaju kao nusprodukt aktivnosti iz domaćinstva, industrije, poljoprivrednih aktivnosti ili površinskog slivanja atmosferskih padavina. Karakteristike otpadnih voda variraju u zavisnosti od izvora zagađenja.

Tehnološke otpadne vode mogu da sadržavaju različite organske ili neorganske zagađujuće materije. Oko 80% otpadnih voda na svetskom nivou vraća se u ekosistem bez tretmana ili ponovne upotrebe.

TRETMANI PREČIŠĆAVANJA

Prečišćavanje otpadnih voda je proces poboljšanja kvaliteta otpadnih voda i pretvaranja u efluent koji se može vratiti prirodi ili usaglasiti u ciklus vode sa minimalnim ekološkim pitanjima ili se može ponovo koristiti. Prečišćavanje otpadnih voda je važna inicijativa koja se mora shvatiti ozbiljnije radi poboljšanja društva i naše budućnosti.

Prečišćavanje otpadne vode započinje predtretmanom gde se zadržavaju krupne čestice, zatim se ta voda fizičko-hemijski tretira kako bi se obradila za biološki tretman u kojem se mikroorganizmi hrane organskim materijama iz otpadne vode, kako bi se dobila voda uslovna za ispuštanje u kanalizaciju ili prirodni recipijent. Ukoliko otpadnu vodu želite da koristite ponovo, potrebni su dodatni sekundarni tretmani, kao što su nanofiltracija, ultrafiltracija ili reverzna osmoza.

Biološki tretman industrijskih otpadnih voda. Industrijske otpadne vode u bazenima za tretiranje.

REŠENJA PRILAGOĐENA VAŠIM POTREBAMA

Zaštitni znak postrojenja za prečišćavanje industrijskih otpadnih voda koje imamo u ponudi je kombinacija velikog kapaciteta i prilagođenih rešenja, kao i dizajn i sistem koji odgovara Vašem budžetu. Jedan od benefita je i kontejnerski sistem postrojenja koji funkcioniše po principu “ključ u ruke”. Ovaj sistem zasnovan je na znanju i najsavremenijoj tehnologiji.

Modularno dizajnirano postrojenje je rešenje za prečišćavanje industrijskih otpadnih voda koje je adaptirano za specifične potrebe predtretmana ili kompletnog tretmana otpadne vode do ponovne upotrebe.

Šta obezbeđujemo:

  • Izradu novih postrojenja za tretman otpadnih voda dizajniranih prema Vašim potrebama;
  • Definisanje optimalnih parametara za tretman otpadnih voda na osnovu analiza uzoraka otpadnih voda koje se generišu u proizvodnji;
  • Adaptaciju, proširenje i optimizaciju postojećih sistema za prečišćavanje otpadnih voda;
  • Iznajmljivanje pilot postrojenja ukoliko želite da se uverite u efikasnost naših postrojenja u konkretnom tretmanu;
  • Brzu i efikasnu instalaciju postrojenja;
  • Tehničku podršku prilikom projektovanja i izgradnje, kao i nakon instalacije;
  • Puštanje postrojenja u rad zajedno sa Vama;
  • Obuku zaposlenih za rukovanje postrojenjem.

GLOBALNO POSLOVANJE I KVALITET

Naši partneri su inostrane kompanije sa preko 20 godina iskustva na tržištu zaštite životne sredine i mnogobrojnim uspešnim instalacijama postrojenja širom celog sveta.

Ekonomična i pouzdana tehnologija vrhunskog kvaliteta koja omogućava vrlo efikasno prečišćavanje otpadnih voda je rezultat njihovog konstantnog istraživanja i usavršavanja.

DUGOGODIŠNJE ISKUSTVO I POVERENJE

Trim d.o.o. je prisutan već duži niz godina u sektoru očuvanja životne sredine, u segmentu biogas postrojenja i prečišćavanju industrijskih i komunalnih otpadnih voda. U okviru ponude obuhvatamo kompletnu uslugu i podršku u svim fazama projektovanja tretmana otpadnih voda i instalacije opreme za iste.

Izvor: Industrija