Nova generacija visokonaponskih ispitivača (Spark Tester) za jednosmernu (DST 28A) i naizmeničnu struju (3 kHz, AST H 15 A) sa intergrisanom elektronikom, pouzdano i nedestruktivno indentifikuje defekte na izolacij i plaštu kablova, cevi i sličnih proizvoda. Novi modeli podržavaju sve uobičajene protokole.

Prednosti nove generacija Spark Testera:
• Kontinuirano i nepogrešivo otkrivanje defekata u izolaciji i plaštu kablova
• Detekcija kvarova u debljini zida cevi, creva, korugovanih cevi i sličnih proizvoda sa izolacionim materijalima
• Regulisan, podesiv ispitni napon do 28 kV DC (DST 28A) / 15 kV AC (AST H 15A)
• Kompletan asortiman elektroda
• Detekcija rupica, golih mesta i defekata na kablovima i cevima prečnika do 70mm (DST 28A); do 30 mm sa AST H 15°
• Kompaktan dizajn
• Urđaji zadovoljavaju širok spektar svetskih standarda, uključujići i IEC 62230, UL 1581, UL 2556