Jedan od lidera srpske industrije mesa, kompanija  „Zlatiborac” iz Mačkata, , za potrebe opremanja novih linija za pakovanje, uputila je isporučiocima opreme za industrijsko obeležavanje zahtev za ponudu sistema za štampanje datuma na svojim proizvodima.

Naša kompanija je, u oštroj konkurenciji različitih ponuđača, dobila posao opremanja dve višeredne Multivac mašine za pakovanje. Ponuda naše kompanije je rešenje pronašla u primeni Videojet inkjet štampača i traverznog sistema za pokretanje glave štampača u dve ose, u  okviru aplikacije višerednog obeležavanja.

Rešenje se sastoji od XY traverznog sistema kretanja glave štampača. U radu, u toku jednog ciklusa, a nakon dobijanja signala za start, glava se kreće po X-osi i vrši ispisivanje po prvom redu proizvoda. Kretanje po Y-osi je iskorišćeno za pomeranje glave na drugi red proizvoda. Iz tog položaja se nastavlja kretanje po X-osi i ispisivanje po drugom redu proizvoda, nakon čega se glava po Y-osi vraća u početni položaj i čeka naredni takt.

Celokupno rešenje, mehanika, automatika i integracija isporučenog sistema delo je tima kompanije „Trim”, čime smo još jednom potvrdili svoje umeće u rešavanju najtežih zahteva korisnika.