Od 1.januara 2020. označavanje jaja postaje obaveza Pravilnikom o kvalitetu jaja. Pravilnik je donet u februaru 2019. godine, a primena obeležavanja jaja odložena je za 1. januar ove godine, kako bi proizvođači imali dovoljno vremena za nabavku mašina za obeležavanje jaja.

Obelezavanje jaja

Da li direktno štampanje na ljusci jajeta može da pomogne u promociji brenda i izdvoji vaš proizvod na tržištu, a da istovremeno kupcima pruži sigurnost ?

Beskontaktno štampanje datuma, šarže ili vrste, direktno na jajima, odličan je način da im date dodatnu vrednost. Firme koje pakuju i sortiraju jaja imaju velike koristi od ispunjavanja zahteva maloprodaje, propisa o bezbednosti hrane i prometu jaja. Potreba da se lako istaknu informacije o roku trajanja i sledljivosti pomaže da proizvodi budu usklađeni sa propisima o bezbednosti. Direktna štampa po jajima može se koristiti za njihovo brendiranje i postizanje lojalnosti kupaca. Takođe, ovaj metod obeležavanja može vam pomoći da ispunite zahteve za izvoz u EU i ostale zemlje sveta.

Poverenje potrošača u bezbednost hrane uzdrmano je prethodnih godina. Dosta toga je urađeno da se poboljša bezbednost proizvoda, ali vlade se i dalje bave unapređenjem njihove sledljivosti (način utvrđivanja porekla). Pored toga, i sami potrošači su sve više fokusirani na zdraviju ishranu, njihovi zahtevi za posebnim vrstama jaja rastu, a mnogi restorani brze hrane prelaze na jaja kokošaka držanih van kaveza (cage free eggs).

Promocija brenda

Štampanje informacija o brendu (logo kompanije) na jajima je sjajan način da izdvojite vaše proizvode od drugih isporučilaca jaja na tržištu. Ovo je posebno važno jer vam pomaže da promovišete vredan rad i pažnju uloženu u samu proizvodnju jaja. Oni proizvođači koji su uložili sredstva u označavanje (pečatiranje) jaja, unapredili su lojalnost svojih kupaca i dobili kupce koji su edukovani o vrednosti njihovog proizvoda. Neki kažu da su ih kupci čak pozivali i alarmirali ako bi videli da su njihova jaja negde greškom bila isporučena neobeležena. Ovo samo naglašava koliko može biti značajno ispisivanje logotipa na jajima. Na tržištima koja se ubrzano razvijaju, markiranje jaja može vam pomoći u promociji brenda kada se jaja prodaju na komad, van kartonskog pakovanja. Ovo je posebno značajno ako želite da povećate tržišno učešće tamo gde su jaja prvenstveni visokoproteinski izvor hrane.

Usklađenost sa propisima

Vlade različitih zemalja zahtevaju da jaja budu obeležena, kako za domaće tržište, tako i za potrebe izvoza. U Evropi i na Bliskom Istoku, izvoznici moraju obeležiti svako pojedinačno jaje, što garantuje da su ona u skladu sa njihovim propisima. Ova identifikaciona oznaka uključuje zemlju porekla, podatke o datumu pakovanja i roku trajanja ili klasi proizvoda. Neka od jaja označena su za potrebe potrošača, dok su druga obeležena za potrebe izvoza i zbog sprečavanja njihove maloprodaje.

Izdvajanje na tržištu

Potražnja za posebnim vrstama jaja sve više raste jer su potrošači zainteresovani za jaja koja su u skladu sa njihovim životnim stilom ili pak za jaja koja odgovaraju njihovom omiljenom načinu proizvodnje (razne “bez” tj. “free of” opcije). Upisivanjem ovakvih informacija direktno na jajetu, povećavate poverenje potrošača da su jaja u pakovanju baš ona koja traži i dodatno ih uveravate da uvek kupuju proizvod konstantnih osobina. Uključivanjem informacija o svežini, ovom sve većem segmentu kupaca, možete dodatno učvrstiti uverenje da ste opredeljeni samo za proizvodnju jaja najboljeg kvaliteta.

Prednost industrijskih štampača za označavanje jaja Videojet

Zahtev za obeležavanjem jaja u Evropi postoji već dugi niz godina i Videojet-ovom opremom se obeležava milijarde jaja godišnje. Videojet je, u saradnji sa vodećim proizvođačima opreme za sortiranje jaja, obezbedio pouzdana rešenja za njihovo beskontaktno obeležavanje. Uz takve aplikacije možete biti sigurni u pouzdanost i rezultate vaše investicije u ovu vrstu opreme.

Videojet ima više od 30 godina iskustva u aplikacijama za označavanje jaja i naša rešenja u domenu industrijskih inkjet štampača mogu vam pomoći u promociji brenda direktnom štampom na jajima, uz poboljšanje kvaliteta ispisa, što daje privlačan izgled i podstiče potrošača na lakši izbor. Pored toga, Videojet ima čitav spektar drugih rešenja, uključujući industrijske inkjet i laserske štampače za beskontaktno ispisivanje poruka visokog kvaliteta na papiru, plastici ili kartonskim pakovanjima.