Trim je polovinom februara ove godine isporučio mašinu za namotavanje kablova po narudžbini NIS a.d. Novi Sad.

Mašina je dizajnirana po specijalnom zahtevu Naftne industrije Srbije, jer je njena konstrukcija na pokretnim–okretnim točkovima, koji omogućavaju pomeranje po ravnoj betonskoj ili asfaltnoj podlozi. Mašina se prilikom rada fiksira za podlogu pomoću stopa na gumernim jastucima.

Mašina je namenjena za namotavanje kablova na drvene doboše prečnika 400-800mm. Za svaku vrstu doboša, zavisno od prečnika rupe na stranici, mašina je snabdevena lako izmenjivim redukcionim čeličnim prstenovima, kako bi se osigurao miran rad, bez oscilacija i poskakivanja doboša prilikom rotacije. Prstenovi su adekvatno termički obrađeni da izdrže habanje prilikom trajne eksploatacije.

Sistem uvodnih i izlaznih rolni je na poprečno pomerljivom postolju. Uz pomoć anatomski prilagođene ručice ovaj sklop se pomera i ručno dovodi kabl na željenu poziciju radi preciznog ređanja kabla na doboš.

Na komandnom pultu se nalaze: merač dužine sa pripadajućom tastaturom i displejem, komandni prekidači, potenciometar za regulaciju broja obrtaja i signalna lampa koja pokazuje prisustvo napona na mašini.