Direktno obelezavanje delova

Direktno označavanje delova (Direct part marking – DPM) je novi standard za obeležavanje delova koji su usvojila brojna udruženja u okviru metalske, automobilske i vazduhoplovne industrije. Označavanje delova mašinski čitljivim kodovima omogućava da se deo prati tokom procesa proizvodnje i lanca snabdevanja. Takođe, pomaže u rešavanju sledljivosti ili garancije, kodovi su čitljiviji i ubrzava se razmena podataka.

Tri glavna elementa u DPM-u su generisanje kodova, obeležavanje i verifikacija. Generisanje kodova je formiranje niza podataka u zahtevani raspored i redosled podataka, koje zatim dalje koristi uređaj za obeležavanje. Obeležavanje je nanošenje (štampanje) sadržaja poruke direktno na podlogu. Verifikacija je čin potvrđivanja tačnosti, kvaliteta i čitljivosti koda.

Najčešće metode označavanja su lasersko obeležavanje i štampanje industrijskim inkjet štampačem. Kada se porede ove tehnologije obeležavanja, važno je fokusirati se na materijal koji se obeležava, fleksibilnost procesa, troškove, brzinu, kapacitete i mogućnost automatizacije procesa obeležavanja.

Industrijski laseri

Laserska tehnologija je popularno rešenje za obezbeđivanje trajnih kodova na delovima uključujući linearne i 2D kodove, optičke znakove i alfanumeričke poruke na nizu podloga. Laserski sistemi za obeležavanje daju jasne, visokokvalitetne kodove na velikom broju materijala. Oznake se nanose toplotnim delovanjem na materijal.

Direct part marking - DPM

Lasersko obeležavanje daje veoma precizne oznake na širokom spektru podloga, omogućavajući visok nivo fleksibilnosti i čitljivosti. Nema potrošnog materijala, pa se mogu smanjiti i operativni troškovi i troškovi održavanja. Sa druge strane, kada se koriste laserski sistemi za označavanje, materijal koji se obeležava je izložen termičkom uticaju, što može ugroziti integritet proizvoda po kome se markira. Takođe, treba primeniti bezbednosne procedure za ugradnju zaštite od laserskog zraka kako biste obezbedili vaš laser i zaštitili svoje operatere.

Industrijski inkjet (CIJ) štampači

Industrijski štampači obezbeđuju beskontaktno štampanje na širokom spektru proizvoda. CIJ štampači obezbeđuju čitljivu štampu na skoro svakoj površini, glatkoj ili nepravilnoj. Obeležavanje proizvoda se vrši na bočnoj, gornjoj, donjoj strani ili čak na unutrašnjosti proizvoda. CIJ je veoma prihvatljiva tehnologija za štampanje DataMatrix kodova, jer sama tehnologija štampe koja se koristi za kreiranje kodova pruža odličnu čitljivost.

Inkjet štampa zahteva nisku početnu investiciju i može da štampa na širokom spektru podloga što doprinosi širini primene ovih štampača. Dostupne velike brzine štampanja omogućavaju da se prate linije visokih kapaciteta. Inkjet oznake, iako su postojane, možda neće izdržati isti tretman kao kodovi napravljeni laserskim uređajima. Većina njih se može ukloniti određenim rastvaračima.

štampa po metalnom filteru

Svako proizvodno okruženje i materijal od koga je proizvod napravljen su jedinstveni i zahtevaju posebnu pažnju pri izboru tehnologije označavanja. Videojet nudi širok spektar tehnologija, uključujući industrijske lasere i CIJ štampače, pomažući da se izbor pravog rešenja učini lakšim nego ikad. Naši iskusni inženjeri će Vam pomoći da identifikujete, primenite, integrišete i kasnije održavate optimalno rešenje za obeležavanje na Vašim proizvodnim linijama.

 

Izvor: Industrija