Opletanje

Opletanje i obavijanje u jednoj operaciji

U našoj ponudi su najkvalitetnije mašine za opletanje, kompanije Niehoff, sa 12, 16 i 24 kalema (bobina). Ove mašine mogu koristiti okrugle i trakaste žice  izrađene od bakra sa prevlakom ili bez nje, aluminijuma, nerđajućeg čelika, kao i prediva i vlakana od plastike. U kombinaciji sa integrisanim centralnim  uređajem za obavijanje trakom, Niehoff mašine za opletanje obezbeđuju velike uštede u pogledu eliminacije dodatnih međufaznih operacija.

Pogledajte ponudu Niehoff pletarica, sa komponentama sistema, kao što su uređaji za premotavanje i sistemi za namotavanje, koji će Vam obezbediti maksimalnu efikasnost i produktivnost proizvodnje.