Ekstruzija kablova

Sa misijom da bude svetski lider u tehnologiji ekstruzije kablova, Maillefer kroz superiornu tehnologiju, know-how i servis nudi proizvđačima kablova  ekstruzione linije za različite vrste kablova,

 1. Telekomunikacioni kablovi
  – Ekstruzione linije za izolaciju i plaštiranje TELEKOMUNIKACIONIH  kablova (LAN, puna izolacija, foam-skin, Extrucell postupak)
  – Ekstruzione linije za izolaciju i plaštiranje KOAKSIJALNIH kablova (mikrokoaksijalni, minikoaksijalni, CATV i RF)
 2. Energetski kablovi
  – Ekstruzione linije za izolaciju , SZ i plaštiranje ENERGETSKIH   kablova (instalacioni, za automobilsku industrijui i LV)
  – CV ekstruzione linije za MV, HV i EHV kablove
 3. Optički kablovi
  – Sa čvrstom izolacijom (tight and semi-tight buffering)
  – Sa cevastom izolacijom (secondary dry  and jelly  filled tubes coating)
  – Sa SZ použavanjem i plaštiranjem

Sa najvišom referencom dokazanom u praksi Maillefer nudi ekstruzione glave i ekstrudere za izradu navedenih kablova, čije se performanse dokazuju testiranjem granulata firme  Borealis , kao svetskog lidera u proizvodnji granulata za izradu kablova.