Unicorn i Unicorn II

Inkjet štampači za obeležavanje niske rezolucije

Porodica proizvoda Unicorn predstavlja sveobuhvatno rešenje za obeležavanje u jednom ili dva reda teksta. Namenjen je kupcima koji cene brzu i jednostavnu instalaciju bez tehničkih intervencija. Jedna kutija sadrži sve što vam je potrebno da odmah počnete sa štampom.

Specifikacija Unicorn Unicorn II
Brzina štampača 6.1 m/min – 61 m/min 6.1 m/min – 61 m/min
Dužine poruke do 40 karaktera do jednog reda od 40 karaktera od 16 tačaka (font) ili dva reda od 80 karaktera  od 7 tačaka (font)
Kapacitet skladištenja poruka 52 poruka 40 poruka
Mastilo 0.23 l boca sa mastilom bez raspršivača 0.23 l boca sa mastilom, 18.9 l rezervoar sa mastilom/opciono

Kompaktan dizajn štampača obeležavanje čini jednostavnim:

 • brza i jednostavna integracija; od raspakivanja, do početka rada za samo nekoliko minuta;
 • poseduje sopstveni nosač, što olakšava integraciju;
 • ugrađene fotoćelije detektuju smer kretanja proizvoda i njegovu brzinu, pa je time olakšana integracija;
 • kreiranje i prikazivanje poruka na kontroleru. 

Unicorn nudi najekonomičnije rešenje za obeležavanje kutija:

 • nizak početni trošak za kodiranje kutija po želji;
 • praktičan za sve jednostavne aplikacije;
 • niska cena potrošnog materijala direktno utiče na to da i cena po ispisu bude mala, pa je tako vaše poslovanje profitabilno;
 • opciono veći rezervoar mastila u mnogome smanjuje trošak i produžava vreme između dopuna mastila, kako bi rad bio efikasniji.

Bogat izbor opcija omogućava širok opseg aplikacija :

 • izbor između jednorednog (Unicorn) i dvorednog (Unicorn II) štampanja;
 • podešavanje vremena, datuma i brojača ispisa, uključujući automatske promene podataka poput “upotrebljivo od/do datuma“ kako bi operater što manje intervenisao;
 • univerzalna voltaža i ugrađen izbor jezika omogućavaju upotrebu širom sveta;
 • čuva poruke u kontroleru kako bi se brzo mogle pozvati na štampu – tako se štedi vreme kod promene vrste proizvoda na liniji.

Podeli stranu: