Videojet 2351 i 2361 inkjet štampači za velike karaktere

Videojet 2351 i 2361 inkjet štampači visoke rezolucije obezbeđuju kvalitetnu štampu na poroznoj sekundarnoj ambalaži. Ovi sistemi su dizajnirani i napravljeni da štampaju trajne, visokokvalitetne ispise, bar-kodove i grafiku – i u slučajevima iznenadnog povećanja obima proizvodnje – uz minimalnu intervenciju. U ponudi su štampači sa visinama štampe do 53 i 70 mm kako bi se najbolje odgovorilo vašim potrebama za štampanjem. Inkjet štampači Videojet 2351 i 2361 zamenjuju prethodno štampane kutije i nalepnice sa izuzetno fleksibilnim i ekonomičnim rešenjem za štampanje na zahtev.

Specifikacija Vrednosti
Brzina štampe
Štampanje bar-koda 0.3 – 66 m/min
Alfanumerički tekst 132 m/min
Polje štampe (visina x dužina)
2351 Model 53 x 2000 mm
2361 Model 70 x 2000 mm
Glave štampača
 2351 Model 53 mm – 180 dpi
2361 Model 70 mm – 180 dpi
Upravljački panel CLARiTY™  5.7” ekran osetljiv na dodir u boji
Komunikacija RS232, Ethernet, USB, ZPL komandna jedinica,
Binary i tekst komande
Master/Follower opcija
(kontrolisanje 4 štampača pomoću jednog kontrolera)
do 4 štampača

Rad uz manje zastoja:

 • stalno visoka rezolucija i čitljivost teksta, logoa i bar-kodova, čak i u neprekidnoj proizvodnji i prašnjavom okruženju;
 • inovativna tehnologija održava superiorni kvalitet štampe, bez uticaja na brzinu i obim proizvodnje;
 • jedinstven sistem toka mastila omogućava brzi start i trajne ispise;
 • boca mastila se menja bez zaustavljanja proizvodnje.

Ugrađena produktivnost:

 • potrebne su minimalne servisne intervencije zahvaljujući patentiranom procesu mikročišćenja i filteru povratnog voda koji se može zameniti za nekoliko sekundi;
 • zamenite prethodno odštampanu ambalažu i etikete i štampajte promenljive informacije onlajn;
 • vertikalna rezolucija 180 dpi (horizontalna do 300 dpi) omogućava potpun generički ispis koji je istog kvaliteta kao kod prethodno odštampane ambalaže.

Pouzdanost ispisa

 • Videojet CLARiTY™ interfejs pomaže da imate tačan ispis na pravom mestu, na odgovarajućem proizvodu, više puta;
 • jednostavan, intuitivni softver smanjuje moguće greške operatera;
 • lako podesite parametre poruke i ograničite operatere na unapred određeni opseg podataka kako biste izbegli greške;
 • upotreba identifikacionog broja tečnosti (Fluid ID Number – FIN) kojim se praktično eliminiše mogućnost dodavanja pogrešnog mastila.

Jednostavno korišćenje

 • samostalna, kompaktna jedinica štedi prostor i lako se uklapa u proizvodnu liniju;
 • ekran na vrhu omogućava željeni ugao gledanja i fleksibilnost nakon što se montira na proizvodnu liniju;
 • pomoću izdvojene kontrolne jedinice možete upravljati većim brojem štampača ili možete upravljati daljinski sa glavnog komandnog mesta;
 • jednostavni proces punjenja i aktivacije štampača praktično eliminiše potrebu za dodatnim uređajima za punjenje mastilom.

Podeli stranu: