Rusija je 2020. godine počela sa implementacijom nacionalnog sistema digitalnog praćenja proizvoda, pod nazivom Chestny ZNAK. Ovo podrazumeva da sva roba široke potrošnje koja se prodaje u Rusiji mora biti obeležena posebnim digitalnim kodom koji će garantovati njihovu autentičnost i kvalitet.

Digitalni pasoš vašeg proizvoda

Do 2024. godine cilj je da svaki proizvod bude digitalno sledljiv i u skladu sa Chestny ZNAK-om, odnosno nacionalnim sistemom praćenja kojim upravlja Centar za istraživanje naprednih tehnologija (CRPT). Ovi propisi imaju za cilj zaštitu potrošača od falsifikovanih i/ili nekvalitetnih proizvoda.

Chestny znak - Plan primene

Do sada je digitalno označavanje već zaživelo za neke kategorije proizvoda. U toku je primena za industriju mleka i mlečnih proizvoda. Trenutno je aktuelno obeležavanje sireva i sladoleda, čiji će ulazak na rusko tržište nakon 1. juna 2021.god biti nemoguć ukoliko ne budu u skladu sa ovom regulativom.

Chestny Znak (Честный Знак) pokriva sve grupe proizvoda široke potrošnje, od farmaceutskih proizvoda, duvana i alkohola do mleka i flaširane vode za piće. Sistem potvrđuje autentičnost i prati sve proizvode u lancu snabdevanja od proizvođača do krajnjeg potrošača. Kompanije koje žele da posluju u Rusiji moraju da označavaju svoje proizvode u skladu sa ovim propisima ili rizikuju novčane kazne ili isključenje sa ovog unosnog tržišta.

Kako funkcioniše Chestny ZNAK?

Postupak se može opisati u pet koraka kojima se postiže potpuna sledljivost sve do krajnjeg potrošača:

  1. CRPT šalje proizvođaču, veletrgovcu, maloprodaji ili uvozniku jedinstveni digitalni kod za svaki proizvod. Kod se aplicira na neodvojivi deo ambalaže.
  2. U drugom koraku „logistike“, digitalni kod postaje „pasoš“ proizvoda u svakom koraku lanca snabdevanja. Svaki prenos vlasništva se evidentira.
  3. Proizvod stiže u maloprodaju. Skeniranjem koda evidentira se kretanje proizvoda duž čitavog logističkog lanca, uključujući proveru koda prilikom pristizanja u maloprodaju, kao i proveru prilikom stavljanja proizvoda na raf, nakon čega je proizvod spreman za prodaju.
  4. Prodaja proizvoda krajnjem potrošaču. Prodajno mesto mora da bude opremljeno propisanom opremom povezanom sa sistemom Chestny ZNAK. Prilikom prodaje proizvoda, kod se skenira na blagajni, a kasa izveštava sistem da je proizvod sa određenim kodom prodat, odnosno da je kod napustio logistički lanac i dospeo do potrošača. Ako se skenirani podaci ne nalaze u sistemu, proizvod je falsifikovan i/ili neodgovarajućeg kvaliteta i ne može se prodati.
  5. U poslednjem koraku potrošač postaje krajnja kontrolna tačka u lancu snabdevanja. Koristeći aplikaciju Chestny ZNAK za pametne uređaje, potrošač skenira 2D kod na proizvodu i dobija informacije da li je proizvod u redu ili je falsifikovan, odnosno nije u skladu sa propisima o označavanju.

Kako obeležiti proizvod u skladu sa Chestny ZNAK-om?

Obeležavanje proizvoda se vrši već tokom proizvodnog procesa, a u te svrhe se mogu koristiti uređaji različitih tehnologija štampe, u zavisnosti od tipa ambalaže i proizvodnih uslova. Da bi kod na proizvodu bio u skladu sa Chestny ZNAK-om neophodno je da bude čitljiv za različite tipove uređaja, odnosno da štampa bude u visokoj rezoluciji.

Videojet za ove aplikacije primenjuje  industrijske lasere, termalne inkjet štampače, folijske štampače ili Print&Apply sisteme.

obelezavanje-agregacija Chestny Znak