Uređaji za nanošenje ukrasno-zaštitne folije na proizvode (aplikatori), odnosno za njihovo temperaturno tretiranje (tuneli – parni ili sa vrelim vazduhom) kako bi na najbolji način oblepili proizvod, savršeno prateći njegov oblik.

Osnovni tipovi sliviranja su: sliviranje celog tela boce/kontejnera (“full body sleeve”),  sliviranje tela boce (“body sleeve”), sliviranje samo poklopca/zapušača (“temper evident sleeve”) i sliviranje više boca/kontejnera (“multi pack sleeve”).