• Naša široka paleta ribona uključuje ribone dizajnirane da ispune sve zahtevne aplikacije
  • Širok spektar ponude uključuje ribone opšte namene, otporne na grebanje i visoke temperature
  • Uključujući  “barcoast” tehnologiju kao standard kojim se produžava vek trajanja glave printera