Za obeležavanje po kablovima i cevima Trim nudi industrijske ink jet i laserske printere koji mogu da drže korak sa ostalim uređajima i linijama u zahtevnom proizvodnom okruženju: kontinualno obeležavanje pri velikim brzinama proizvodnje, sa nepigmentnim crnim i visoko kontrastnim pigmentnim mastilima (bela, žuta, svetlo plava, crna), kao i lasersko markiranje printerima sa velikim markirnim poljem i još većim brzinama.

Termal inkjet - Wolke m600 Advanced