Jednostavna upotreba printera – operater svu pažnju može da posveti proizvodu, ne printeru:

 • Veliko polje štampe daje laseru više vremena da ispiše informaciju na proizvodima u kretanju sa manje korišćene snage
 • Optimizovani kontrolni softver automatski sračunava najefikasniji način markiranja i time postiže veće brzine pisanja
 • Markira brzinom do 2000 karaktera/sec
 • Maksimalna brzina linije 900 m/min

Rad bez zastoja znači da je produktivnost visoka, a troškovi niski:

 • Laserska cev sa većom zapreminom CO2 gasa i sistemom koji ima optimizovano vazdušno hlađenje obezbeđuje radni vek od preko 35.000 radnih sati
 • U aplikacijama punjenja boca, može se postići okvirno 60.000 obeleženih boca po satu, kada se markira na etiketama.
 • IP65 nivo zaštite kućišta, sa internim ventilatorom i sistemom vodenog hlađenja, omogućava integraciju u zahtevne radne sredine uz minimum održavanja i duži rad bez zastoja

Dobro dizajniran, tako da daje konstantan kvalitet bez obzira na aplikaciju:

 • Standardni podešavajući produženi nosač glave, olakšava integraciju na punilicama u punionicama pića i drugoj opremi za pakovanje
 • Nekoliko opcija nosača glave za integraciju lasera na vaše linije za pakovanje ili punjenje, omogućavaju najbolji kvalitet ispisa i najduži rad sistema bez zastoja
 • Nekoliko opcija za komunikaciju, dizajniranih da olakšaju integraciju laserskog sistema u različitim upravljačkim sistemima
 • Optimizovano kretanje laserskog zraka olakšava ispisivanje kompleksnih informacija kao što su 2D bar kodovi ili većih poruka