U zavisnosti od vrste proizvoda i etiketa Trim Vam može ponuditi glave za etiketiranje za jednostavne aplikacije nanošenja i po potrebi štampanja samolepljivih etiketa po gornjoj ili bočnoj strani proizvoda, kao i čitave sisteme:

  • za nanošenje kružne etikete po obimu cilindričnih proizvoda
  • za dvostrano nanošenje etiketa na ovalne ili pravougaone proizvode
  • za nanošnje akciznih markica po farmaceutskim kutijama
  • za istovremeno nanošenje etiketa po poklopcu i dnu kutija