Safeline X-ray je vodeći proizvođač opreme za detekciju kontaminanata i opreme za inspekciju kvaliteta proizvoda. Proizvođači hrane, pića i farmaceutskih proizvoda širom sveta godinama najveće poverenje ukazuju našim linijskim inspekcijskim sistemima radi zaštite zdravlja potrošača i čuvanja svog brenda, čime svode na minimum mogućnost reklamacije.

Kontrola proizvoda Safeline x-ray uređajima obezbeđuje kvalitet i sigurnost u svakom koraku proizvodnog procesa, kontrolišući ispravnost sirovog, rasutog, pastoznog ili upakovanog proizvoda. Pritom,  na njegovu osetljivost ne utiču niti metalitirana niti aluminijumska ambalaža.