ink jet printer videojet 2300.pdf (0.2MB)

Stabilan kvalitet štampe čuva integritet lanca snabdevanja:

 • Patentirani proces mikro-čišćenja obezbeđuje automatsko čišćenje mastila u programiranim intervalima, što čuva glavu printera od prašine i fragmenata, a to pomaže da se obezbedi najbolji kvalitet štampe
 • Bar kodovi koji se očitavaju skenerima mogu se štampati po želji, uključujući  GS1 standarde za ITF-14 i Kod 128
 • Videojet pigmentna mastila, dostupna su u različitim bojama i obezbeđuju čitljiv i jasan ispis

 

Manje zastoja i veća produktivnost, štede vreme i novac:

 • Početak štampe u roku od jednog minuta od uključivanja, što obezbeđuje brz početak rada
 • Proces mikro čišćenja i dizajn posude za mastilo, doprinose visokoj iskorišćenosti mastila, njegovim minimalnim gubicima i prolivanju, istovremeno štedeći novac
 • Gustina ispisa može se optimizovati po svakom pojedinačnom poslu, kako bi se racionalizovali troškovi eksploatacije i omogućila standardizacija na jednom tipu printera kako za visok, tako i za umeren kvalitet štampe

 

Jednostavna upotreba, pa operater svu pažnju posvećuje proizvodu, ne printeru:

 • Printer može raditi kao samostalni uređaj, koristeći intuitivni interfejs, ili se može mrežno povezati sa PLC-em ili upravljačkim sistemom u pogonu zbog centralizovane kontrole
 • Povezivanje: Ethernet, RS232, USB, izabranu ZPL emulaciju komande i tekstualnu komunikaciju
 • Paket za povezivanje i kontroleri za mrežnu povezanost samostalnih uređaja
 • Master/follower opcija omogućava da se do 4 printera kontroliše jednim kontrolerom, zbog efikasnijeg upravljanja poslovima

 

Laka integracija sa drugim Videojet uređajima:

 • Poruka selektovana na jednom mestu, šalje se na više uređaja
 • CLARiNET® softver povezuje sve Ethernet uređaje i skenere u celom pogonu