Za aplikacije na zahtevnim površinama:

 • Mastila su osmišljena da obezbede trajne ispise na većem spektru proizvoda i površina
 • Kompaktni dizajn glave printera omogućava laku integraciju u postojeći sistem konvejera. Napredni sistem kontrole nagiba glave printera, omogućava da glava printera bude montirana pod bilo kojim uglom, tako da stil tekstualne poruke, gustina i visina mogu da se uklope u dizajn kutije.

 

Ugrađeni touchscreen u boji olakšava rad operatera:

 • Editor na ekranu omogućava da kreirate i menjate poruke u hodu
 • Indikatori na ekranu daju informacije o korišćenju mastila, statusu posla, pregledu poruke, brojačima i drugim detaljima proizvodnje na centralizovanom mestu, zbog kontrole i upravljanje  printerom
 • Kontrola i pristup opcijama mogu se ograničiti šiframa, što garantuje da će se proizvodnja odvijati bez grešaka

 

Jednostavna upotreba, pa operater svu pažnju može da posveti svom proizvodu, ne printeru:

 • Ugrađeni wizard za konfiguraciju skraćuje setovanje sistema vodeći operatera kroz proces instalacije
 • Printer može raditi kao samostalni uređaj korišćenjem intuitivnog interfejsa, ili se može mrežno povezati sa PLC-em ili fabričkim sistemom upravljanja zbog centralizovane kontrole
 • Komunikacijski protokoli uključuju Ethernet, RS232 i USB – zavisno od potreba
 • Podaci printera mogu se kodirati kao ZPL ili tekstualna komunikacija
 • Master/follower opcija omogućava da se do 4 printera kontroliše jednim kontrolerom –  zbog efikasnijeg upravljanja poslovima

 

Laka integracija sa drugim Videojet uređajima, omogućava slaganje kodova na nivou fabrike :

 • Poruka selektovana na jednom mestu, šalje se na više uređaja
 • CLARiNET® softver povezuje sve Ethernet uređaje i skenere u celom pogonu