Jednostavna upotreba, pa operater svu pažnju posvećuje proizvodu, ne printeru:

  • 5.6 inčni displej u boji, daje stalno aktuelne informacije o zadatim poslovima
  • Čist rad, sa kertridžima HP tehnologije, praktično eliminiše prolivanje i prljanje
  • Industrijski dizajn sa  IP65 zaštitom kontrolera, olakšava pranje linije
  • Jednostavan izbor koda i pravila koja selektuje korisnik, sprečavaju ljudske greške; sve radnje postižu se sa pet ili manje komandi

 

Manje zastoja štedi novac:

  • Osim kertridža, nema drugih habajućih delova ili delova koji se menjaju
  • Jednostavna zamena kertridža obavlja se za manje od jednog minuta i bez posebne obuke

 

Štampa visoke rezolucije, pri velikim brzinama:

  • Štampanje kodova u rezoluciji od 600 x 600 dpi, do 25,4 mm visine
  • Širok spektar bar kodova, uključujući  uobičajene bar kodove za pakovanje
  • Maksimalna linijska brzina do 75 m/min uz štampu izuzetnog kvaliteta od 600 x 240 dpi (moguće su i veće brzine linije pri manjoj brzini štampe)