Rad uz manje zastoja

 • Nema habajućih delova, potrošnog materijala za održavanje; bez procedura kalibracije
 • Dizajniran i testiran za  99.9% pouzdanosti u radu*
 • Robustan, industrijski dizajn, napravljen da odoli izazovima radne sredine

 

Osmišljena Produktivnost

 • Cartridge Readiness System™  sprečava da se mastilo suši u diznama tokom prekida u proizvodnji, što daje čiste, stabilne kodove, praktično bez intervencije operatera
 • Kontroler upavlja sa dva 12.7mm visoka kertridža da omogući štampu na dve lokacije ili više sadržaja u ispisu

 

Ispis bez grešaka

 • Napredni softver praktično eliminiše greške u podešavanju
 • Ceo spektar podesivih pravila i dozvola koja olakšavaju selekciju poruke i pomažu da se izbegnu greške operatera

 

Lakoća rukovanja

 • Inovativna kombinacija jednostavnosti ink jet-a, sa industrijskim mastilima visokih performansi, za različite materijale
 • Brza i jednostavna promena kertridža, za svega 15 sekundi i kraće
 • Minimalne procedure održavanja– nijedna nije tehnički zahtevna
 • Kontroler sa lakim kretanjem kroz menije, baziran na ikonicama, što olakšava rad operatera

* Rezultati bazirani na testiranju korišćenjem metoda rasta krive pouzdanosti, tokom 70.000 ukupnih radnih sati i 75 miliona printova. Individualni rezultati mogu varirati