Etipack print & apply mašine predstavljaju rešenje za automatsko štampanje i nanošenje samolepljivih etiketa sa bar kodom, promenljivim podacima i slikama. Dostupna su, kako standardna, tako i specifična rešenja koja mogu da zadovolje široki opseg potreba korisnika: sa proizvodom koji stoji ili se kreće, na uglu ili na dve susedne stranice proizvoda

VIDEO:   Easy,    Corner,    Stick,    Intouch,    EuroJumbo