METTLER TOLEDO SAFELINE Gravity fall metal detektori su dizajnirani da pruže  nenadmašnu osetljivost na sve kontaminante u rasutim, praškastim ili u proizvodima u granulama koji su u slobodnom padu.

Gravitacioni metal detektori se mogu koristiti za inspekciju rasutih granualstih proizvoda, praškastih kao i proizvoda sa velikim ili nepravilnim česticama. Sistemi se mogu nadograditi sa širokim spektrom uređaja za odbacivanje za uklanjanje metalnih kontaminanata  iz proizvodnog toka.

Rad sa detektorom je jednostavan i izvodi se preko membranske tastature kod sistema zasnovanih na Signature elektronici ili preko ekrana u boji osetljivog na dodir kod sistema zasnovanih na Profile elektronici.

Throat metal detektori  su dizajnirani za instalaciju na vertikalnim pakericama. Uobičajeno se postavljaju između odmerne vage i pakerice i vrši se detekcija proizvoda u slobodnom padu na prisustvo svih vrsta metala.

Throat metal detektori  mogu u potpunosti da se ugrade u vertikalni proces pakovanja sa odmernim vagama i vertikalnim pakericama svih najpoznatijih svetskih proizvođača dajući garanciju da će svaki kontaminant biti detektovan i izolovan.

Korišćenjem jedinstvene METTLER TOLEDO SAFELINE ZMFZ tehnologije dobija se mogućnost instalacije u jako ograničenom prostoru između vage i pakerice ne gubeći na osetljivosti.

Profile Throat metal detektori

Rad sa detektorom se obavlja preko modernog „windows“ ekrana u boji, osetljivog na dodir što obezbeđuje ekstremno brzo podešavanje i pregled svih podataka.

Signature Throat metal detektori

Rad sa detektorom se obavlja preko robusne membranske tastature što obezbeđuje brzo podešavanje pri promeni proizvoda.