Industrija kozmetičkih proizvoda


Kod kozmetičkih proizvoda je posebno važno prilagoditi kodiranje proizvoda dizajnu, koji danas predstavlja veoma značajno sredstvo komunikacije sa potrošacima.Pored saopštavanja važne informacije o pakovanju, kodovi mogu da poboljšaju ukupan utisak o dizajnu proizvoda.

Adekvatna oprema za obeležavanje, koju Trim ima u svojoj ponudi, omogućava umanjenje informacija koje je neophodno unapred štampati na samom pakovanju i povećanje fleksibilnosti u obeležavanju u skladu sa potrebama korisnika.

Za industriju kozmetičkih proizvoda nudimo sledeću opremu i usluge:

 

Lepilice

Poluautomatski ili autom. uređaji za lepljenje kartonskih transportnih kutija u prolazu sa gornje i donje strane lepljivom trakom istovremeno

Lepilice

Zatvaračica Capline ROT

Automatska mašina za zatvaranje plastičnih, staklenih, metalnih kontejnera zapušačima sa navojem, "press-on" i sa
osiguračem.

Zatvaračica Capline ROT

Sistem za etiketiranje 1

Sistem za nanošenje jedne kružne samolepljive etikete po obimu cilindričnih proizvoda - tegla, boca, kanti.

Sistem za etiketiranje 1

Etiketirka Energy 300

Automatski uređaj za nanošenje samolepljivih etiketa do 300 mm širine pri brzinama do 20 m/min

Etiketirka Energy 300

Etiketirka Extreme 100

Automatski uređaj za nanošenje samolepljivih etiketa do 100 mm širine pri brzinama do 80 m/min (opciono do 200 m/min)

Etiketirka Extreme 100

PharmLine monoblok

Autom. kružna mašina za punjenje i zatvaranje (farmacija i kozmetička industrija), doziranje - peristaltička ili zupčasta pumpa

PharmLine monoblok

Automatska zavarivačica

MeRo automatska induktivna zavarivačica induktivnim termo zavarivanjem nanosi Al foliju iz čepa na grlić boce

Automatska zavarivačica

Sliverke Ulisse 22000-54000

Aplikator za brzine do 350 kom/min (Ulisse22000), pa sve do 900 kom/min (Ulisse30000 2T). Brza i jednostavna promena formata (30 min)

Sliverke Ulisse 22000-54000
Nazad
home Vesti:
Šta je pametni industrijski štampač | Radno vreme tokom praznika | Plaćena stručna praksa | Višeredno obeležavanje uz XY traverzni sistem | Obeležavanje kutija i kartonskih pakovanja | Panasonik prepoznao kvalitet naših Videojet industrijskih inkjet štampača | Pravilnik o prethodno upakovanim proizvodima | Učenici elektrotehničke škole u poseti Trimu | Trim na sajmu tehnike u Beogradu | Mašina za premotavanje kablova za potrebe Naftne industrije Srbije |
facebook linkedin youtube twitter google plus

TRIM d.o.o

Ribarska 83, 35 000 Jagodina, Srbija Telefon: +381 35 220-409; 245-409

Skrojio i sašio Krojač 2010.