Merenje istezanja

Za merenje sila pritiska i istezanja Trim nudi veliku paletu mernih ćelija i senzora i mernih lanaca vrhunskog kvaliteta. Robusna konstrukcija od nerđajućeg čelika omogućava korišćenje u mnogim oblastima, kao što su proizvodna oprema, istraživanje, razvoj, test inžinjering, kontrola kvaliteta.

 

Burster

Senzori, senzorska elektronika, merni i test uređaji, kalibracioni instrumenti

Burster
Nazad
home Vesti:
Šta je pametni industrijski štampač | Radno vreme tokom praznika | Plaćena stručna praksa | Višeredno obeležavanje uz XY traverzni sistem | Obeležavanje kutija i kartonskih pakovanja | Panasonik prepoznao kvalitet naših Videojet industrijskih inkjet štampača | Pravilnik o prethodno upakovanim proizvodima | Učenici elektrotehničke škole u poseti Trimu | Trim na sajmu tehnike u Beogradu | Mašina za premotavanje kablova za potrebe Naftne industrije Srbije |
facebook linkedin youtube twitter google plus

TRIM d.o.o

Ribarska 83, 35 000 Jagodina, Srbija Telefon: +381 35 220-409; 245-409

Skrojio i sašio Krojač 2010.