Naručivanje obuke

(Ukoliko postoji više polaznika, upisati sva imena ukoliko su istog nivoa obuke)

Nivo operatera Nivo servisera

* nivo operatera - pravilno rukovanje, startovanje, gašenje, kreiranje poruka, podešavanje parametara poruka, pozivanje poruka…

* nivo servisera - obuka u nivou operatera, kalibracija i podešavanje uređaja, otklanjanje kvarova, zamena komponenti…

potvrdite ukoliko želite da Vam kopija ovog formulara bude dostavljena na e-mail adresu

home Vesti:
Šta je pametni industrijski štampač | Radno vreme tokom praznika | Plaćena stručna praksa | Višeredno obeležavanje uz XY traverzni sistem | Obeležavanje kutija i kartonskih pakovanja | Panasonik prepoznao kvalitet naših Videojet industrijskih inkjet štampača | Pravilnik o prethodno upakovanim proizvodima | Učenici elektrotehničke škole u poseti Trimu | Trim na sajmu tehnike u Beogradu | Mašina za premotavanje kablova za potrebe Naftne industrije Srbije |
facebook linkedin youtube twitter google plus

TRIM d.o.o

Ribarska 83, 35 000 Jagodina, Srbija Telefon: +381 35 220-409; 245-409

Skrojio i sašio Krojač 2010.