Obeležavanje po metalu, zbog različitih zahteva, iziskuje primenu opreme najvišeg kvaliteta.

Bilo da je reč o obeležavanju po zauljenim površinama, o ispisu koji treba da bude trajan ili da se lako ukloni sa proizvoda u fazi proizvodnje, pisanju pri velikim brzinama i u teškim industrijskim uslovima, Trim može da ponudi adekvatno rešenje. Različiti tipovi ink jet i laserskih printera ili sistema za štampanje ili nanošenje etiketa na proizvode pružaju korisnicima sigurnost u radu i rezultat kakav pred njih postavlja tržište.