Za ove aplikacije Trim nudi ink jet i laserske printere za obeležavanje po telu boce (staklene i plastične), etiketama i zapušačima. Zahvaljujući velikom izboru printera, Trim može da ispuni praktično sve zahteve za obeležavanjem, kako u kapacitetima proizvodnje koji treba da se prate, tako i u izgledu i tipu poruke koje se markiraju.

Sistem za etiketiranje 1
Sistem za etiketiranje 2
Sistem za etiketiranje 4
Sistem za etiketiranje 5
Sistem za etiketiranje 9