Početkom novog milenijuma Trim širi svoj prodajni program na sisteme koji su deo procesa kontrole kvaliteta proizvoda. Rezultat toga je formiranje Metrološke laboratorije početkom janura 2011., koja je svoj sistem menadžmenta kvalitetom uskladila sa zahtevima standarda SRPS ISO IEC 17020 i SRPS ISO 9001.

Metrološka laboratorija je akreditovana od strane ATS-a (06-145) prema standardu SRPS ISO IEC 17020, tip C, za poslove:

Verifikacija performansi pre stavljanja u upotrebu, nakon prve ugradnje, periodična verifikacija performansi i verifikacija performansi nakon popravki i modifikacija sistema za kontrolu proizvoda na prisustvo kontaminanata metal detektorom i X-ray detektorom.

 08.08.2013., Metrološka laboratorija je sertifikovala sistem menadžmenta prema standardu SRPS ISO 9001:2008.

 120px-Adobe_PDF_iconObim akreditacije laboratorije      120px-Adobe_PDF_iconSertifikat o akreditiaciji