Za kontrolu težine vaših proizvoda i ujedno vaših troškova Trim vam nudi automatske kontrolne vage vrhunskog kvaliteta koje vrše odmeravanje proizvoda u rasponu od 10g pa sve do 120 kg pri brzinama vaših linija do 600 kom/min i sa tačnošću koja kreće od  15mg.