U zavisnosti od laserskog izvora, ovi laseri nalaze svoju primenu pri laserskom sečenju nerđajućeg i ugljeničkog čelika, raznih čeličnih legura, aluminijuma, bakra, srebra, titanijuma, akrila, ABS-a, drveta, kože, papira, kartona, platna.Ovi sistemi nalaze primenu u metalskoj, automobilskoj, tekstilnoj, industriji gume i plastike, kao i pri proizvodnji mašina, aviona, brodova.

Mašine za lasersko rezanje su opremljene servo motorima i naprednim softverom koji omogućavaju kreiranje i visoko precizno sečenje materijala. Ovaj tip mašina je pogodan kako za serijsku proizvodnju, tako i za jediničnu izradu predmeta po zahtevu sa ponovljivošću laserskog reza od +/- 0,05mm.

U zavisnosti od tipa laserskog sekača, moguće je seći ploče dimenzije do 1500mm x 3000mm. Debljina rezanja laserskim zrakom se u zavisnosti od materijala kreće od 6mm za ugljenične čelike, 8 mm za nerđajući čelik do 10 mm za akril.