XC dinamička kontrolna vaga obezbeđuje veoma precizno, ekonomično i kompaktno rešenje za  jednostavne zadatke merenja. Postoje četiri varijante, sa rasponom merenja težine do 3000 ili 6000g. Sa tačnošću merenja od ± 0.5g i maksimalnim protokom od 200 kom/min.

Spremna je za korišćenje gotovo odmah nakon što se raspakuje, brzo se postavlja na proizvodnu liniju i jednostavna je za korišćenje.

Svi modeli imaju kompaktni dizajn i zauzimaju malo prostora, što omogućava veću preciznost merenja težine i jednostavnu integraciju na proizvodnu liniju, uz uštedu prostora.

Ova vaga se u principu koristi kao „dežurni policajac” odnosno kontroliše da li su u zbirnom pakovanju na broju sva pojedinačna pakovanja. Druga primarna funkcija XC vage je da zameni ručni ili poluautomatski sistem merenja u saglasnosti sa zahtevima kupca radi povećanja kapaciteta i efikasnosti proizvodne linije.

Tačnost

Merni opseg

Kapacitet

XC   od +/- 0.5g   do 3,000g  do 100 kom/min
XC Plus  – Povećan kapacitet   od +/- 0.5g   do 3,000g  do  200 kom/min
XC Heavy  –  Veći raspon težine   od +/- 0.5g   do 6,000g  do 125 kom/min
XC HE – Zaštita za teške radne uslove(IP 66)   od +/- 0.5g   do 6,000g  do 200 kom/min