Za industriju plastike i cevi Trim nudi kompletne proizvodne linije, kao i pojedinačnu opremu vrhunskog kvaliteta. U ponudi su extruderi, oprema za transport, obradu i doziranje materijala, markiranje proizvoda, obeležavanje pakovanja kao i oprema za merenje i kontrolu procesa proizvodnje.

Termal inkjet - Wolke m600 Advanced