Kod kozmetičkih proizvoda je posebno važno prilagoditi kodiranje proizvoda dizajnu, koji danas predstavlja veoma značajno sredstvo komunikacije sa potrošacima.Pored saopštavanja važne informacije o pakovanju, kodovi mogu da poboljšaju ukupan utisak o dizajnu proizvoda.

Adekvatna oprema za obeležavanje, koju Trim ima u svojoj ponudi, omogućava umanjenje informacija koje je neophodno unapred štampati na samom pakovanju i povećanje fleksibilnosti u obeležavanju u skladu sa potrebama korisnika.

Za industriju kozmetičkih proizvoda nudimo sledeću opremu i usluge:

Termal inkjet - Wolke m600 Advanced

 

Sistem za etiketiranje 1
Sistem za etiketiranje 2
Sistem za etiketiranje 4
Sistem za etiketiranje 5
Sistem za etiketiranje 9
Print & Apply - Corner
Print & Apply - Stick
Print & Apply - Intouch
Print & Apply - EuroJumbo
Print & Apply - Videojet 9550