Kod kozmetičkih proizvoda je posebno važno prilagoditi kodiranje proizvoda dizajnu, koji danas predstavlja veoma značajno sredstvo komunikacije sa potrošacima.Pored saopštavanja važne informacije o pakovanju, kodovi mogu da poboljšaju ukupan utisak o dizajnu proizvoda.

Adekvatna oprema za obeležavanje, koju Trim ima u svojoj ponudi, omogućava umanjenje informacija koje je neophodno unapred štampati na samom pakovanju i povećanje fleksibilnosti u obeležavanju u skladu sa potrebama korisnika.

Za industriju kozmetičkih proizvoda nudimo sledeću opremu i usluge:

Termal inkjet - Wolke m600 Advanced