METTLER TOLEDO SAFELINE Gravity fall metal detektori su dizajnirani da pruže  nenadmašnu osetljivost na sve kontaminante u rasutim, praškastim ili u proizvodima u granulama koji su u slobodnom padu.

Gravitacioni metal detektori se mogu koristiti za inspekciju rasutih granualstih proizvoda, praškastih kao i proizvoda sa velikim ili nepravilnim česticama. Sistemi se mogu nadograditi sa širokim spektrom uređaja za odbacivanje za uklanjanje metalnih kontaminanata  iz proizvodnog toka.

Rad sa detektorom je jednostavan i izvodi se preko membranske tastature kod sistema zasnovanih na Signature elektronici ili preko ekrana u boji osetljivog na dodir kod sistema zasnovanih na Profile elektronici.

Gravity fall sistem za detekciju metala, upravljan sa METTLER TOLEDO SAFELINE elektronikom i softverskim paketom, obezbeđuje maksimalnu osetljivost i sigurni proizvod. Svi sistemi sadrže ugrađeni mehanizam za odbacivanje kontaminiranog dela proizvoda u letu iz proizvodnog toka. Sposobni su da detektuju i odbace sve metalne kontaminante uključujući i teško nalaziv nemagnetni nerđajući čelik.

Inovativno dizajnirani sistem osigurava minimalnu visinu detektora što omogućava instalaciju u skučenim prostorima. Raspoloživi mehanizmi za odbacivanje su: otvoren tip skretnice, Y ventil konfiguracija ili METTLER TOLEDO SAFELINE jedinstveni zaptiveni tip skretnice kojom se eliminiše rizik da praškasti proizvod curi kroz sistem za odbacivanje.

ATEX usklađeni dizajn dostupan je za potencijalno eksplozivne sredine.

Profile Gravity Sealtite metal detektori

Rad sa detektorom se obavlja preko modernog „windows“ ekrana u boji, osetljivog na dodir što obezbeđuje ekstremno brzo podešavanje i pregled svih podataka.

Signature Gravity Sealtite metal detektori

Upravljanje sistemom vrši se preko robusne membranske tastature što obezbeđuje brzo podešavanje pri promeni proizvoda.