Dizajniran da zadovolje stroge standarde  farmaceutske industrije, Mettler Toledo SAFELINE farmaceutski metal detektori daju kompletno rešenje za potpuno integrisan sistem za inspekciju i odbacivanje farmaceutskih proizvoda: tableta, kapsula i praška.

Proizveden od poliranog nerđajućeg čelika sa kontaktnim delovima u skladu sa FDA farmaceutskim standardima, Tablex PRO i Pharma GF sistemi pružaju kompaktno rešenje, lako za čišćenje i higijensku inspekciju, zadovoljavajući u potpunosti zahteve farmaceutske industrije u pogledu detekcije metala.

Napredna tehnologija visokofrekventnih namotaja u kombinaciju sa dokazanim SAFELINE softverom pruža osetljivost i stabilnost u radu bez prave konkurencije što omogućava da i najmanju metalni opiljak bude detektovan i odbačen iz proizvodnog toka. Ovi detektori omogućuju detekciju svih primesa metala: feritnih, neferitnih i nemagnetni nerđajući čelik koga je najteže otkriti (tip 316). Moguće je lako otkriti i odbaciti strana tela prečnika manjeg od 0,3 mm.

Pharma GF i Tablex Pro sistemi za inspekciju proizvoda u farmaceutskoj industriji pružaju osetljivost bez premca na sve metalne kontaminante uključujući i nemagnetni nerđajući čelik kao i teško nalazive žičice od sita. Ove izuzetne karakteristike kao i poboljašana, robusna konstrukcija daju maksimalnu stabilnost u proizvodnji.

Izborom unapređenog sistema za odbacivanje koji isključuje mogućnost neodbacivanja kontaminiranog proizvoda dobija se brzo i efikasno odvajanje lošeg proizvoda iz proizvodnog toka.

Tablex Pro farmaceutski metal detektor

Dizajniran i izrađen u saglasnosti sa FDA i GMP standardima kao i zahtevima faramceutske industrije, Tablex-PRO metal detektori za kapsule i tablete obezbeđuju mobilan i u potpunosti integrisan sistem za detekciju i odbacivanje.

IZahtevi propisani 21 CFR Part 11 standardom su u potpunosti ispunjenji kontrolom pristupa uređaju u dva nivoa. Tablex-PRO metal detektori koriste Profile software tehnologiju koja uključuje konstantno nadgledanje funkcionalnosti sistema i slanja predupozorenja u slučaju registrovanja pojava koje mogu dovesti do kvara. Opciono slanje predupozorenja može se izvršiti sms tekstualnom porukom ili putem maila.

Pharma GF gravitacioni farmaceutski detektori

Dizajniran i izrađen u saglasnosti sa FDA i GMP standardima kao i zahtevima faramceutske industrije Pharma GF metal detektor za inspekciju finih praškastih materijala obezbeđuje mobilan i u potpunosti integrisan sistem za detekciju i odbacivanje.

Rad sa detektorom je jednostavan i izvodi se preko membranske tastature.

Svi kontaktni delovi su saglasni sa  21 CFR patrs 210 i 211, lako se demontiraju bez upotrebe nekog specijalnog alata i mogu se potpuno potopiti u rastvor za čišćenje.