XS40 je izuzetno prilagodljiva i tačna dinamička kontrolna vaga za teške proizvode do 40 kg. 15 inča touch screen kao i 200 memorijskih mesta čine ovu vagu optimalnim za korišćenje na proizvodnim linijama kao i za kontrolu upakovanog proizvoda na kraju procesa proizvodnje.

XS40 dinamička kontrolna vaga je podesna za dinamičko merenje proizvoda do 40 kg, sa tačnošću merenja od ± 5 g i maksimalnim protokom do 100 kom/min.

Dokazani industrijski modularni dizajn, može da se unapredi korišćenjem široke lepeze softverskih opcija i dodatnog pribora. Ovo vam omogućava da skrojite vašu vagu prema vašim potrebama.

Sa softverom za automasko podešavanje, 15″ touch screen-om, velikim izborom operativnih jezika vašem osoblju biće potreban samo kraći trening a istovremeno omogućava brzu izmenu proizvoda, greške operatera svodi na minimum kao i vreme zastoja.

 

Specifikacija – XS40

Tačnost Od ± 5 g
Merni opseg Do 40 kg
Kapacitet Max 100 kom/min

 

Karakteristike i prednosti

Prilagodljivost

Veliki izbor standardnih dužina i širina ulaznih, mernih i izlaznih traka kao i sistema za odbacivanje i sortiranje zadovoljavaju skoro sve zahteve kupca. Takođe je moguće sve komponente vage prilagoditi vašim zahtevima kupca za potpunu integraciju u vašu proizvodnu liniju.

EMFR merna ćelija

Electronic Force Restoration EMFR tehnologija obezbeđuje tačnost tokom dugog vremenskog perioda i minimizira greške u merenju prouzrokovane promenom temperature ili vlažnosti. Smanjuje nepotrebne troškove, obezbeđuje da proizvodi sa nedovoljnom težinom napuste fabriku, čuva vaš brend i novac.

Veliki izbor portova za konekciju

Svi proizvodni podaci i statističke informacije mogu biti dostupni u realnom vremenu u okviru vaše lokalne mreže. Menadžeri proizvodnje i kvaliteta mogu pristupiti i pregledati sve relevantne podatke sa svog radnog mesta. Omogućava brzu reakciju na eventualne probleme, olakšava preventiven mere čime smanjuje vreme zastoja.

Veliki izbor sistema za sortiranje/odbacivanje

Proizvodi se odbacuju ili sortiraju za dalju kontrolu, procesuiranje ili tretiranje proiyvoda na bazi težine, veličine ili nekih drugih zahteva. Obezbeđuje se pouzdan i efikasan sistem kontrole kvaliteta.

SQC/SPC kompatibilnost softvera

Omogućava instalaciju širokog opsega softverskih paketa za potpunu kontrolu proizvodnje, daljinskog pristupa i optimizacije linije kao što su FreeWeigh Net i CW-ReAct II.